Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en producten van BOX energie B.V. (KvK 71668454 in Laren). BOX energie vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens vanzelfsprekend. Daarom zorgen wij ervoor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens en hebben wij speciaal voor dit doel een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Onze FG kunt u bereiken via compliance@boxenergie.nl.

Ter bescherming van uw data hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Om u van dienst te kunnen zijn verwerken wij onderstaande persoonsgegevens.

Persoonsgegevens * Verwerkingsdoel Bewaartermijn
Voor- en achternaam/namen Deze gegevens hebben wij nodig voor uw leveringsovereenkomst Tot 5 jaar na beëindiging van uw leveringsovereenkomst
Geboortedatum Deze gegevens hebben wij nodig voor uw leveringsovereenkomst Tot 5 jaar na beëindiging van uw leveringsovereenkomst
Leveringsadres Deze gegevens hebben wij nodig voor uw leveringsovereenkomst Tot 5 jaar na beëindiging van uw leveringsovereenkomst
EAN-code Deze gegevens hebben wij nodig voor uw leveringsovereenkomst Tot 5 jaar na beëindiging van uw leveringsovereenkomst
Correspondentieadres Deze gegevens hebben wij nodig voor uw leveringsovereenkomst Tot 5 jaar na beëindiging van uw leveringsovereenkomst
Telefoonnummer(s) Deze gegevens hebben wij nodig om met u te kunnen communiceren. Tot 5 jaar na beëindiging van uw leveringsovereenkomst
E-mailadres Deze gegevens hebben wij nodig om met u te kunnen communiceren. Voor nieuwsbrieven kunt u zich vanzelfsprekend afmelden. Tot 5 jaar na beëindiging van uw leveringsovereenkomst
Bankrekeningnummer Deze gegevens hebben wij nodig voor uw leveringsovereenkomst Tot 5 jaar na beëindiging van uw leveringsovereenkomst
Bankrekening tenaamstelling Deze gegevens hebben wij nodig voor uw leveringsovereenkomst Tot 5 jaar na beëindiging van uw leveringsovereenkomst
Verbruiksgegevens historisch Deze gegevens halen wij met uw toestemming eenmalig op uit de registers om u een zo goed mogelijk aanbod te kunnen doen. Gedurende het doen van een aanbod tot levering
IP adres / Functionele cookies Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Gedurende het doen van een aanbod tot levering
Facebook Pixel (optioneel) Deze techniek helpt ons de effectiviteit van onze advertenties  gedurende de looptijd van de advertentiecampagne
te meten en geeft ons inzicht in de acties die mensen uitvoeren op de website dankzij onze Facebook-advertenties.
Gedurende de looptijd

 

*Deze persoonsgegevens geven wij als wederverkoper van energie door aan BOX energie Services (handelsnaam van ServiceHouse B.V.)

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. De persoonsgegevens die u opgeeft gebruiken wij alleen voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden. Tevens maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek of bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar compliance@boxenergie.nl. Wij nemen hierover dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Google Analytics en Cookies

BOX energie maakt gebruik van Google Analytics cookies en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Tevens hebben we “gegevens delen” uitgeschakeld. Wij maken geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Verder maken wij gebruik van technische en functionele cookies en van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast maakt BOX energie gebruik van de zogenaamde Facebook-pixel. Deze techniek helpt ons de effectiviteit van onze advertenties te meten en geeft ons inzicht in de acties die mensen uitvoeren op de website dankzij onze Facebook-advertenties.

Ook maken wij gebruik van de service Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om onze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen van het gedrag en de apparaten van de gebruikers.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer.